Văn phòng đại diện ở nước ngoài

Cho đến nay, Palamatic Process đã phục vụ cho rất nhiều khách hàng ở nước ngoài. Chúng tôi mong muốn phát triển mạng lưới kinh doanh ở phạm vi quốc tế thông qua các đối tác tại địa phương. Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác kinh doanh để tiếp tục mang lại những giải pháp công nghệ cho khách hàng trên toàn thê giới.

  Hoa Kỳ     CANADA

  

    


  Mr Tristan Gaillard

  PALAMATIC PROCESS OFFICE
  Welcoming Center
  For New Pennsylvanians
  1617 JFK Blvd., Suite 555
  Philadelphia, PA 19103, USA
  Tel. +1 267-449-9863

 
  Mr Eric LEVASSEUR

  TECHNOCONCEPT
  300 - 86e avenue Est
  Saint-Zotique
  Québec, J0P 1Z0
  Tel. (450) 374 4009

  tristan@palamaticprocess.com     sales@palamaticprocess.com
         
  VIỆT NAM        

  

      
 
  Mr Chris Chong
 
  MALAYAN DACHING COMPANY
  Daching Ltd (Vietnam)
  No. 506/15/23 Ba Thang Hai Street,
  Ward 14, District 10
  Ho Chi Minh City, Vietnam
  Tel. +84 8 3868 7669
 
 

 
  contact-vietnam@palamatic.fr    
         
  LEBANON     Hòn đảo của REUNION - MADAGASCAR

  

    

  Mr Fadi Bakhos

 BIDCO INDUSTRIAL
  16-5827 Beirut
  Lebanon

  Tel. +961 3 70 20 64

 

 

  Mr Gilbert Meric

  Cell. +33 6 92 86 12 36

contact@palamatic.fr     contact-reunion@palamatic.fr
         
  NAM TRIỀU TIÊN     DUBAÏ

  

    

  Mr Yong Seok Junk

  ICS KOREA.CO.KR
  Rm1504 STX-V Tower, 371-37
  Gasan-Dong, Guemcheon-Gu
  Seoul, Korea
  Tel. +82 70 4009 2278

 
  Mr Reza Mahdavi
 
  REWINZ FZE
  Company Headquarters
  P.O.Box. 16229
  RAKFTZ
  RAK
  UAE
  Tel. +971 7204 6203
  Fax. +971 7204 6204
 
  contact-southkorea@palamatic.fr     contact-middleeast@palamatic.fr

Bạn muốn làm đại diện cho PALAMATIC PROCESS ở nước ngoài ?
Chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ về mặt kỹ thuật và kinh doanh cho bạn.
Vui lòng gửi CV và thư giải thích lý do cho chúng tôi qua địa chỉ: commercial@palamatic.fr