Dịch vụ chăm sóc khách hàng

 

Chăm sóc khách hàng và bảo trì tại cơ sở

Phần cơ khí:

Chúng tôi bảo đảm chăm sóc khách hàng chu đáo và nhanh chóng giao hàng các bộ phận phụ tùng cần thay thế hoặc bị hỏng hóc. Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi cũng đề xuất hợp đồng bảo trì phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Bảo trì tại cơ sở:

Các kỹ thuật viên phụ trách chăm sóc khách hàng của PALAMATIC PROCESS đến tận cơ sở để cung cấp các giải pháp tốt nhất cho vấn đề của khách hàng. Một  trong  số  các  kỹ  thuật  viên  của  chúng  tôi  sẽ  đến kiểm tra định kỳ để đảm bảo hiệu quả hoạt động và kéodài tuổi thọ các thiết bị lắp đặt. Tất cả các chuyên viên của chúng tôi đều đã được đào tạo để làm việc với các “rủi ro hóa chất” cấp 1 & 2.

Liên hệ: sav@palamatic.fr

Tự động hóa và phát hiện vấn đề:

Hệ  thống  giám  sát  và  phát hiện vấn đề  từ  xa  đã  được  tích hợp vào các chương trình tự động cho phép phản ứng nhanh. Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống phục vụ từ xa cũng cho phép chúng tôi chẩn đoán vấn đề từ xa và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, ngay cả khi khách hàng ở cách xa chúng tôi.