Dây chuyền đóng bao khép kín

big bag filling unit palamatic

Photos

big bag filling unit palamatic process big bag filling unit contained big bag loading cabin contained fibc filling cabin palamatic contained fibc filling cabin contained fibc loading cabin conveyor on big bag filling unit conveyor on fibc filling unit feeding conveyor fibc filling unit palamatic filling device for big bag pallet unstacker palamatic vibratory sifter vibratory sifter palamatic

Khách hàng và thành phẩm

Khách hàng là nhà sản xuất nguyên liệu.

 

Mục tiêu

Đóng bao nguyên liệu mà không làm thay đổi kích thước hạt, công suất 25 tấn/giờ, có thể dò tìm và loại bỏ tạp chất.

Toàn bộ hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn ATEX 20/22.

 

Thiết bị Palamatic Process