Tháo liệu từ bao jumbo - Vận chuyển vật liệu bằng chân không

he-thong-xa-lieu-bao-FIBC-my-pham.JPG

Photos

cosmetic processing industry bag discharging system palamatic fine chemical processing industry bag discharging system palamatic process fine chemical processing industry bag discharging system palamatic bag discharging system fine chemical industry palamatic fine chemistry bag discharging system palamatic pneumatic conveying fine chemical industry palamatic pneumatic conveying fine chemical industry palamatic process

Khách hàng và thành phẩm

Kem tẩy màu tóc

Vật liệu cần xử lý: Potassium persulfat và sodium persulfate

 

Thiết bị của Palamatic Process

  • 2 hệ thống tháo liệu từ bao jumbo có van kiểm soát
  • hệ thống vận chuyển vật liệu bằng chân không
  • bộ phận lọc bụi
  • hệ thống định lượng
 

Lắp đặt hệ thống của Palamatic Process

Hệ thống dùng để cấp liệu cho máy đùn, có thiết bị định lượng.

Thiết bị này được hệ thống vận chuyển vật liệu bằng chân không cấp liệu với tần suất 15 lần/giờ.

Công suất: 1 200 kg/h