Thiết bị chống tạo vòm và đầm rung


Dam_rung.jpg

Đầm rung

Chống tắc nghẹt cho silo

Thiet_bi_chong_tao_vom.jpg

Thiết bị chống tạo vòm

Làm tăng độ tự chảy và kiểm soát dòng chảy vật liệu dạng rời và dạng bột từ silo và từ phễu chứa liệu.Đăng kí nhận RSS - Thiết bị chống tạo vòm và đầm rung