Thiết bị gom và nén vỏ bao


Thiet_bi_gom_va_nen_vo_bao_jumbo_anh_04.jpg

Thiết bị gom và nén vỏ bao jumbo

Làm giảm lượng rác thải ra và không thải bụi vào không khí.Đăng kí nhận RSS - Thiết bị gom và nén vỏ bao