Thiết bị xé bao thủ công


Thiet_bi_xe_bao_thu_cong_loai_tuy_chinh.jpg

Thiết bị xé bao thủ công loại tùy chỉnh

Các giải pháp xé bao theo phương pháp thủ công được tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt: vật liệu độc hại, lĩnh vực hạt nhân …

Thiet_bi_xe_bao_thu_cong_kep_kin.jpg

Thiết bị xé bao thủ công khép kín

Thiết bị xé bao thủ công theo quy trình khép kín cho phép tháo bao chứa các loại vật liệu nguy hiểm hay độc hại.

Thiet_bi_xe_bao_thu_cong_loai_chuan.jpg

Thiết bị xé bao thủ công loại chuẩn

Thiết bị dùng để xé bao loại chuẩn, năng suất cao, khép kín, khử bụi.Đăng kí nhận RSS - Thiết bị xé bao thủ công