Silô chứa liệu


Silo_chua_lieu_loai_cung.jpg

Silo chứa liệu loại cứng

Chất liệu của silo: polyester, thép, inox, nhôm. Thiết bị phụ trợ: van, bộ lọc …

Silo_chua_lieu_loai_mem.jpg

Silo chứa liệu loại mềm

Giải pháp linh hoạt để lưu kho nguyên vật liệu dạng bột và dạng rờiĐăng kí nhận RSS - Silô chứa liệu