Van xoay


Van_xoay_dinh_luong_dang_thoi.jpg

Van xoay định lượng dạng thổi

Cấp liệu và tháo liệu có kiểm soát các loại vật liệu dạng bột và dạng hạt. 15 dòng sản phẩm. Công suất từ 5 – 38 lít/vòng xoay.

Van_xoay_dinh_luong_trong_luc.jpg

Van xoay định lượng trọng lực

4 dòng sản phẩm: công suất từ 2,2 – 19,5 lít/vòng xoay

Van_loc_bui.jpg

Van lọc bụi

Được tích hợp bên dưới cyclone hoặc bên dưới hệ thống lọc.Đăng kí nhận RSS - Van xoay