Thiết bị lọc bụi


Thiet_bi_loc_bui_hinh_tru.jpg

Thiết bị lọc bụi hình trụ

Bảo đảm độ kín và giữ sạch cho dây chuyền

Bo_loc_thong_khi.jpg

Bộ lọc thông khí

Dùng để cân bằng thể tích trong các phễu chứa, vít định lượng …



Đăng kí nhận RSS - Thiết bị lọc bụi