Vận chuyển bằng cơ học


gau-tai-palamatic-process.png

Gầu tải

Vận chuyển vật liệu dạng rời và dạng bột theo phương thẳng đứng.

Vit_tai_bot_loai_tuy_chinh.jpg

Vít tải bột loại tuỳ chỉnh

Được tuỳ chỉnh tuỳ theo đường kính, động cơ, điều tiết nhiệt độ của vật liệu cần vận chuyển

Vit_tai_lieu_dang_ong.jpg

Vít tải liệu dạng ống

Hệ thống vận chuyển vật liệu dạng rời bằng cơ học

Vit_tai_xoan.jpg

Vít tải xoắn

Hệ thống vận chuyển vật liệu dạng rời và dạng bột bằng cơ họcĐăng kí nhận RSS - Vận chuyển bằng cơ học