Giải pháp cho thùng phuy


Do_nguyen_vat_lieu_vao_thung_phuy.jpg

Đổ nguyên vật liệu vào thùng phuy

Định lượng các vật liệu dạng rời và dạng bột để đổ vào thùng phuy từ 5 – 500 kg. Các giải pháp tự động hoặc bán tự động.

Thiet_bi_nang_thung_phuy.jpg

Thiết bị nâng thùng phuy

Thiết bị nâng thùng phuy bằng chân không. Phù hợp với mọi loại thùng phuy.Đăng kí nhận RSS - Giải pháp cho thùng phuy