Đổ nguyên vật liệu vào thùng phuy

‹‹ ››

Bộ phận nghiên cứu của Palamatic Process cung cấp các giải pháp tuỳ chỉnh để đổ nguyên vật liệu vào thùng phuy tùy theo đặc thù của từng nhà xưởng. Sau khi nghiên cứu thực địa, chúng tôi cùng làm việc với khách hàng để tìm ra các giải pháp tối ưu, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

Ưu điểm:

  • Phù hợp với mọi loại thùng phuy, thùng chứa
  • Dùng cho các loại nguyên vật liệu độc hại
  • Sử dụng trong lĩnh vực hạt nhân
  • Độ kín được đảm bảo
  • Chất liệu bằng thép, inox
  • Atex …

Xem thêm thiết bị dùng để rót nguyên vật liệu từ thùng phuy của chúng tôi.

Photos

bo-phan-do-day-thung-hinh-ong-va-tui-lon.JPG thuc-hien-do-day-nguyen-lieu-vao-thung-hinh-ong.JPG he-thong-do-day-vao-thung-hinh-ong.JPG tram-do-day-thung-hinh-ong-trong-nganh-cong-nghiep-duoc-pham.jpg bo-phan-do-day-thung-hinh-ong-nam-tren-ban-rung.jpg he-thong-do-day-vao-thung-hinh-ong-va-cac-hop.jpg

Thiết bị phụ