Máy rung cấp liệu


Bo_rung_dien.jpg

Bộ rung điện

Giúp các vật liệu có độ chảy kém di chuyển dễ dàng

Hiệu quả
4
Tiêu thụ không khí
Dội tiếng
5
Bua_rung_khi_nen_ket_hop_voi_thoi_khi.jpg

Búa rung khí nén kết hợp với thổi khí

Lực rung được tạo ra nhờ sự va đập và nhờ luồng khí được thổi vào bên trong xilô

Hiệu quả
4
Tiêu thụ không khí
5
Dội tiếng
3
bua-rung-khi-nen-ps.png

Búa rung khí nén PS

Truyền lực rung mạnh lên thành bồn chứa vật liệu.

Hiệu quả
5
Tiêu thụ không khí
5
Dội tiếng
3
Bo_rung_khi_nen_kieu_tuabin.jpg

Bộ rung khí nén kiểu tuabin

Lực rung lớn trong khi ít tiêu thụ khí nén

Hiệu quả
5
Tiêu thụ không khí
4
Dội tiếng
4
Tam_suc_khi.jpg

Tấm sục khí

Giữ cho vật liệu ở trạng thái chuyển động trong thời gian dài lưu kho

Hiệu quả
4
Tiêu thụ không khí
4
Dội tiếng
5
Bo_rung_khi_nen_con_lan.jpg

Bộ rung khí nén con lăn

Con lăn quay quanh mặt trong bằng thép của bệ đỡ.

Hiệu quả
4
Tiêu thụ không khí
4
Dội tiếng
2
Bo_rung_khi_nen_dang_bi.jpg

Bộ rung khí nén dạng bi

Tạo ra lực rung có biên độ nhỏ

Hiệu quả
4
Tiêu thụ không khí
4
Dội tiếng
2
Sung_ban_khi.jpg

Súng bắn khí

Giải pháp lý tưởng cho loại vật liệu nhẹ.

Hiệu quả
4
Tiêu thụ không khí
4
Dội tiếng
3
Bo_rung_khi_nen_ket_hop_lam_thong_khi.jpg

Bộ rung khí nén kết hợp làm thông khí

Tạo ra lực rung đồng thời làm thông khí

hiệu quả
5
tiêu thụ không khí
4
dội tiếng
4


Đăng kí nhận RSS - Máy rung cấp liệu