Máy đóng bao Jumbo


May_dong_bao_jumbo_loai_tuy_chinh.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ Loại tùy chỉnh

Hệ thống đóng bao Jumbo (FIBC) được tùy chỉnh tùy theo đặc thù nhà xưởng, công suất ...

May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_09.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 09

Hệ thống đóng bao jumbo tốc độ cao dành cho bao Jumbo (FIBC) loại 1 quai

Thuyết tự động
5
Nhịp
5
Kích thước
3
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_08.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 08

Hệ thống cân đóng bao tự động dành cho bao Jumbo (FIBC) loại 1 quai

Thuyết tự động
2
Nhịp
3
Kích thước
4
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_07.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 07

Máy đóng bao jumbo di động kết nối với vòi chất hàng cho xe tải hoặc với xilô

Thuyết tự động
3
Nhịp
3
Kích thước
1
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_06.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 06

Đóng bao Jumbo (FIBC) hoàn toàn tự động với tốc độ cao.

Thuyết tự động
5
Nhịp
5
Kích thước
3
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_05.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 05

Đóng bao Jumbo (FIBC) kiểu treo, kết hợp cân thô

Thuyết tự động
4
Nhịp
3
Kích thước
2
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_04.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 04

Dây chuyền đóng bao Jumbo (FIBC) tự động, kết hợp cân thô

Thuyết tự động
5
Nhịp
4
Kích thước
3
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_03.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 03

Máy đóng bao Jumbo (FIBC), kết hợp cân thô

Thuyết tự động
3
Nhịp
3
Kích thước
5
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_02.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 02

Máy đóng bao Jumbo (FIBC) khép kín và ổn định hình dạng của bao

Thuyết tự động
2
Nhịp
2
Kích thước
1
May_dong_bao_jumbo_FlowMatic_01.jpg

Máy đóng bao Jumbo/ FlowMatic® 01

Máy đóng bao cho mọi loại bao Jumbo (FIBC)

Thuyết tự động
1
Nhịp
2
Kích thước
1


Đăng kí nhận RSS - Máy đóng bao Jumbo