Liên hệ - Địa điểm

map monde palamatic process contact


VIETNAM vietnam-palamatic-representative_drapeau.png

vietnam-palamatic-representative01.png

Anh Tuan BUI, Kỹ sư Kinh doanh
Palamatic Process Asia

  

 

PALAMATIC PROCESS ASIA
Phòng 303, Tầng 3, Số 8 Phùng Khắc Khoan
Phường Đa Kao, Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam
Tel: + 84 (0)8 628 144 92

contact-asia@palamatic.fr