Vận hành thử

Sau khi lắp đặt, chúng tôi đưa hệ thống vào vận hành, bảo đảm đáp ứng đúng các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. Công việc này bao gồm:

 • Tập huấn cho nhân viên (nhân viên vận hành, bảo trì, tự động hóa)
 • Tinh chỉnh lần cuối toàn bộ hệ thống bởi đội ngũ chuyênviên có tay nghề cao
 • Kiểm tra các điểm đấu nối điện
 • Thử nghiệm đầu vào, đầu ra
 • Tiến hành thử nghiệm sản xuất
 • Nghiệm thu 

Palamatic Process sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ công trình bao gồm các chứng nhận và tài liệu sau:

 • Chứng nhận thiết kế (QD)
 • Chứng nhận lắp đặt (IQ)
 • Chứng nhận vận hành (OP)
 • Chứng nhận năng lực vận hành (PQ)
 • Thử nghiệm lắp đặt trong nhà máy (FAT)

Xem thêm dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.