Máy xé bao tự động


May_xe_bao_tu_dong_Rotaslit.jpg

Máy xé bao tự động Rotaslit®

Xé bao tự động với tốc độ cao. Công suất: 15 – 20 bao/phút

Nhịp
5
Kích thước
3
Vệ sinh
3
May_xe_bao_tu_dong_Autotip.jpg

Máy xé bao tự động Autotip®

Công suất: 3 – 8 bao/phút. Bao từ 5 – 50kg.
Chất bao vào hệ thống theo phương pháp tự động hay thủ công.

Nhịp
5
Kích thước
2
Vệ sinh
3
May_xe_bao_tu_dong_Minislit.jpg

Máy xé bao tự động Minislit®

Công suất: 6 – 8 bao/phút. Dành cho mọi loại bao.
Phù hợp với ngành công nghiệp thực phẩm.

Nhịp
4
Kích thước
5
Vệ sinh
5
May_xe_bao_tu_dong_SAS.jpg

Máy xé bao tự động SAS®

Công suất: 2 – 4 bao/phút
Đạt chuẩn Atex

Nhịp
3
Kích thước
5
Vệ sinh
4
May_xe_bao_tu_dong_Varislit.jpg

Máy xé bao tự động Varislit®

Công suất: 6 – 12 bao/phút
Phù hợp với mọi loại bao

Nhịp
5
Kích thước
4
Vệ sinh
4


Đăng kí nhận RSS - Máy xé bao tự động