Nén túi


Thiet_gom_va_nen_vo_bao_rong.jpg

Thiết bị gom và nén vỏ bao rỗng

Làm giảm lượng rác thải ra và không thải bụi vào không khí.Đăng kí nhận RSS - Nén túi